KVX - KVX-001021

PC KVX Basic 3 Intel G6400/ 4GB/ 256GB SSD/ FreeDOS

285,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000073

PC KVX Jetline 2 Intel Core i5-9400/ 8GB/ 256GB SSD/ Win10

495,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000067

PC KVX Jetline 3 Intel Core i5-9400/ 16GB/ 512GB SSD/ Win10

565,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000068

PC KVX Jetline 4 Intel Core i5-9400/ 16GB/ 1TB SSD/ FreeDOS

505,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000066

PC KVX Jetline 4 Intel Core i5-9400/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10

595,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000069

PC KVX Jetline 4 Intel Core i5-9400/ 16GB/ 512GB SSD/ FreeDOS

469,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000071

PC KVX Jetline 4 Intel Core i5-9400/ 8GB/ 256GB SSD/ FreeDOS

405,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000070

PC KVX Jetline 4 Intel Core i5-9400/ 8GB/ 512GB SSD/ FreeDOS

425,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000072

PC KVX Jetline 4 Intel Core i5-9400/ 8GB/ 512GB SSD/ Win10

519,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000059

PC KVX Kzline 3 Intel Core i7-9700/ 16GB/ 1TB SSD/ FreeDOS

605,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000060

PC KVX Kzline 3 Intel Core i7-9700/ 16GB/ 512GB SSD/ FreeDOS

579,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000075

PC KVX Kzline 3 Intel Core i7-9700/ 32GB/ 1TB SSD/ FreeDOS

695,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.

KVX - KVX-0000074

PC KVX Kzline 3 Intel Core i7-9700/ 32GB/ 512GB SSD/ FreeDOS

659,00 ¤ + 6,59 ¤ Canon Digital.